Cellofan

Grundformen är helt strikt genom hela glasblåsningsprocessen. I sista stund låter jag hettan ta fatt i glasmassan så att min hand kan ge bekväma avtryck i glasets sidor. Alla glas får en egen form och det blir svårt att välja.

Showing all 4 results