Lyktor


 

”Inte blåst, utan formad direkt i handen.
När lyktan svalnat sandblästras den så att ljusets låga divergerar till ett klot av strålande färg.”

 

lyktorfix

 

 

 
lyktor