Unika skulpturer


 

”Den uttrycksfulla människan”

 

Människan uttrycker sig på många sätt, med kläder, smycken, miner och hållningar.
Vi tolkar dem och reagerar omedelbart med närhet eller med avstånd.

Det vi klär oss i är ett medvetet val hur vi vill bli uppfattade.
Medans våra ansiktsuttryck är mer eller mindre omedvetna miner, dock så viktiga och subtila
att det helt kan kullkasta andras uppfattningar om en person.

Och även om vårt ansikte säger en sak så kanske kroppen känner något helt annat.