Ebba och s u r o l l e


 

Trä+Glas=Sant    

Ebba & S u r o l l e

När Jögge ” s u r o l l e” Sundqvist och jag möttes första gången kände vi på en gång
dynamiken mellan oss.

Jögge med kniv och yxa, jag med glasblåsarpipa och sax.